Starka Upplevelser
Unika resor till historien i Världsarvet Adelsö – Birka
Aktuella Föreställningar
Kung Ladulås
I Hildegards trädgård
Drottning Kristina
Ansgars tårar
Tidigare Dramatik
Gerlögs Runa 1995
Annorlunda spelplatser
Villa Spelrum
Ateljé, trädgård
Writers retreat
Bed & Breakfast
Tre Trädgårdar
Författarskap
Artiklar
Dikter
Bokmanus
Kroppen Ditt Instrument
Aktuella Kurser
Röst- och framträdandeteknik
Kurs i zenmeditation
Föreläsning om stroke
Plats i kyrkorummet
Nordamerikanska indianer
Sånger, dikter, myter
Mina artiklar
Bildkonst
Utställning i New York
Mina teckningar och målningar
Återblickar
Bondgården, barndom
Kuriosa
Kontakt

Huvudbyggnad


-

Trädgården

I trädgården har jag medelst lådodling åstadkommit kraftfulla och rika grönsaksodlingar. Ibland är de så dekorativa att jag drar mig för att skörda dem. (De är inhägnade). Det som förut var en passiv gräsmatta har blivit en odlingsyta som ständigt bjuder på smaksensationer och överraskningar. I år utökar jag trädgården.Terrasser


Här finns två terrasser med vid utsikt och flera 
små trädgårdsrum där man kan finna svalka och 
ro vid dammen. 

Med skyddande häckar och buskage är trädgården insynsfri och varm. 


Huset har stora sällskapsutrymmen.

Lämpligt för kurser och aktiviteter – 
alltifrån fester till meditation. 

Gränsen mellan hem, arbetsmiljö och 
gästhus är för länge sedan upphävd. 

Det är befriande och spännande.

-