Starka Upplevelser
Unika resor till historien i Världsarvet Adelsö – Birka
Aktuella Föreställningar
Kung Ladulås
I Hildegards trädgård
Drottning Kristina
Ansgars tårar
Tidigare Dramatik
Gerlögs Runa 1995
Annorlunda spelplatser
Villa Spelrum
Ateljé, trädgård
Writers retreat
Bed & Breakfast
Tre Trädgårdar
Författarskap
Artiklar
Dikter
Bokmanus
Kroppen Ditt Instrument
Aktuella Kurser
Kurs i röst- och framträdandeteknik
Kurs i zenmeditation
Föreläsning om stroke
Plats i kyrkorummet
Nordamerikanska indianer
Sånger, dikter, myter
Mina artiklar
Bildkonst
Utställning i New York
Mina teckningar och målningar
Återblickar
Bondgården, barndom
Kuriosa
Kontakt

Hildegards stora vision

Jag är den högsta kraften
Jag är gnistan i allt som leverJag flammar över fältens 
skönhet, lyser över vattnen, 
brinner i solen, i månen, i 
stjärnorna

Jag fyller allt som vinden 
bär med osynligt liv 

Luften får liv, 
grönskan, blommorna

Vattendragen strömmar 
fram som levande väsen

Solen lever i sitt ljus, de 
lysande stjärnorna tindrar 
av liv
Ty jag är liv. 


Musikteater
I Hildegards Trädgård
Ljus och Mörker

Om Hildegard von Bingens liv och kamp 
utifrån hennes egna brev och skrifter

Manus, regi och i rollen som 
Hildegard: Beryl Kornhill

Rytminstrument och i rollen som 
hennes sekreterare: Carsten Gram

Kör Solister Musiker 

Kostym: Kerstin Häggstam Nord 
Ljus: Bo Levin

I Hildegards Trädgård av dramatikern och regissören Beryl Kornhill är den första teaterpjäs som 
skrivits om den mångkunniga visionären Hildegard von Bingen. Det är en koreografiskt, visuellt och 
musikaliskt genomarbetad föreställning om en av historiens märkligaste kvinnor. Hildegard verkade 
på 1100 talet som klostergrundare, musiker, kompositör, läkare, vetenskapskvinna, ”feminist” och 
författare.

Pjäsen utgår från hennes egna ord och skrifter. Den skildrar hela hennes liv, alltifrån den dag 
hon som 8 åring murades in i en klostercell fram till hennes död år 1178. Hildegard betonade hänsyn 
till och respekt för naturen. 


Rotselleri

Idag är hon högaktuell som kraftfull förebild för en modern, 
ekologisk helhetssyn med kosmologiska förtecken. De som i vår 
tid söker förhindra eller lindra den miljökatastrof vi står inför, kan 
hos henne hämta kraft och inspiration. I en av sina visioner såg hon 
det fruktansvärda scenario som nu hotar oss.

Även ur ett vardagsnära perspektiv är Hildegards verk av 
intresse. Otaliga är hennes hälsoråd, recept och tips om örters och 
växters läkande kraft. 

En medeltida sexolog. Hildegard skildrar den kvinnliga 
sexualiteten och orgasmen både rättframt och initierat. Många 
kvinnor sökte sig till henne för att få råd och hjälp.

Ljus och mörker i dramatisk kontrast präglar hennes existens. Hildegard var en dynamisk 
personlighet, som kämpade mot såväl sina egna mörka sidor och sjukdomar som mot angrepp från 
både världsliga och kyrkliga maktrepresentanter. 

En oerhörd kraft, stark livskänsla, religiös tro och kreativitet har hon manifesterat i sina sånger, 
dikter och böcker. I hennes brev kommer man nära en sällsynt levande kvinna. Hos Hildegard förenas 
det övergivna barnets sårbarhet med ledarskapets viljestyrka . Hon kan också ses som det kvinnliga 
entreprenörskapets okrönta drottning.

Hennes sekreterare, munken Guibert, är gestaltad utifrån sin öppenhjärtiga och självkritiska 
korrespondens med Hildegard.

Musiken

Musiken spelar liksom i Hildegards liv en stor roll i föreställningen. Hon komponerade mer än 700 
sånger. Beryl Kornhill har en omfattande roll som Hildegard men sjunger också vid några tillfällen. 
Carsten Gram har i sin talroll som munken Guibert integrerat ett afrikanskt tummpiano (mbiri) och 
en stor vindharpa.

Dessa genomgående instrument har valts för att skapa en i vår kulturkrets ganska okänd ljudbild som 
ger en utomvärldslig association. När sedan orgel och tummpianot förenas under en rituell krukdans 
skapas en nästan hypnotisk effekt.

Andra enkla rytminstrument som stenar och handtrumma interfolierar och accentuerar med små 
medel det sceniska skeendet.

Kören agerar klosterfolk och eventuellt sjunger den och dansar i en gycklarvisa. 
Några ur kören reciterar en dikt av Hildegard till de övrigas sång. En solist gestaltar 
Ricardis, den kvinna som vann Hildegards kärlek. 

Orgel används också i föreställningen både som solo (ev. improvisation) och i melodram. Här 
har organisten möjlighet att utveckla olika idéer eftersom pjäskärnan är strikt regisserad och 
tål musikaliska variationer.

I Hildegards Trädgård som projekt
Till föreställningen kan knytas cirklar, seminarier 
och workshops med anknytning till musik, hälsa och 
matlagning, ekologi och miljö, modern vetenskap 
och teologi samt kvinnofrågor. 

Eftersom Hildegard är en sådan otroligt stark och 
mångsidig personlighet är det tacksamt, kanske 
t. o. m önskvärt, att göra en större manifestation 
kring henne i Sverige.

Vi har redan testat att ha en temakväll med ekologisk 
mat lagad enligt några av hennes otaliga recept. 
Under måltiden citerade jag hennes hälso- och 
levnadsråd.
Därefter var det samtal och diskussion om hennes 
helhetssyn på människa och natur, hennes teologi 
och kosmologi, hennes kamp för överlevnad etc. 
Det blev mycket intressant och lyckat. 

Hildegard och hennes samtida skrev på vaxtavlor.

Jag ser en poäng i att anordna cirklar och seminarier om hennes musik, om hälsa och ekologi, om 
miljöarbete och etik, om religion och kosmologi.

Kort sagt att ta ett helhetsgrepp med utgångspunkt från Hildegard och i hennes anda. Dagens 
människor väntar bara på att någon äntligen försöker samla ihop dessa teman till en någorlunda 
heltäckande satsning.

Historiens märkliga Kvinnor

I Hildegards Trädgård är den fjärde pjäsen i en serie kvinnoporträtt av dramatikern och 
skådespelaren Beryl Kornhill. Tidigare har hon i Gerlögs Runa dramatiserat inskriften på en runhäll 
som beskriver en vikingakvinnas tragiska öde.

År 2002 framförde hon tillsammans med beteendevetaren Henrik Fergin ”Häpnadsväckande ting”, 
en teaterföreställning om Den Heliga Birgittas liv, hennes moderlighet och upproriskhet.

Musikteaterpjäsen Kristina om Kristina hade premiär 2005. Pjäsen bygger helt på Drottning 
Kristinas egna utsagor och brev. Den spelas fortfarande i Stockholm och ute i landet.

Dessa fyra kvinnoporträtt har rönt stort intresse och framförts för en mångtalig publik.