Starka Upplevelser
Unika resor till historien i Världsarvet Adelsö – Birka
Aktuella Föreställningar
Kung Ladulås
I Hildegards trädgård
Drottning Kristina
Ansgars tårar
Tidigare Dramatik
Gerlögs Runa 1995
Annorlunda spelplatser
Villa Spelrum
Ateljé, trädgård
Writers retreat
Bed & Breakfast
Tre Trädgårdar
Författarskap
Artiklar
Dikter
Bokmanus
Kroppen Ditt Instrument
Aktuella Kurser
Röst- och framträdandeteknik
Kurs i zenmeditation
Föreläsning om stroke
Plats i kyrkorummet
Nordamerikanska indianer
Sånger, dikter, myter
Mina artiklar
Bildkonst
Utställning i New York
Mina teckningar och målningar
Återblickar
Bondgården, barndom
Kuriosa
Kontakt


Plats i kyrkorummet

Jag arbetar ofta i olika församlingar med lektorer, kyrkvärdar, präster, musiker och andra som är verksamma inom kyrkan.

Det handlar om att göra bibeltexter och liturgiskt material rättvisa. Jag ger kunskap om rösten, andningen och hela kroppen som uttrycksmedel. Vi analyserar texterna, ser dem med nya friska ögon och utvecklar den framförandeteknik som krävs. 

Men det handlar om att förmedla orden på ett engagerat och effektivt sätt. Ibland utmynnar arbetet i ett regisserat framträdande där texten levandegörs under en gudstjänst.

Ofta får musik och tal samverka.

Nyligen gjordes detta i Tibble kyrka i Täby. Där har jag sedan länge varit en återkommande lärare och coach. Kyrkvärdarna har vuxit med uppgiften och vill nu ha allt större utmaningar.

Detsamma gäller för Johannes församling samt Huddinge och Årsta/Enskede församlingar.

Jag tror att kyrkan står och faller med hur texterna når ut.
Det krävs både kunskap, röst- scenträning samt ett stark engagemang.

Detta är ett arbete som känns mycket inspirerande och meningsfullt.