Starka Upplevelser
Unika resor till historien i Världsarvet Adelsö – Birka
Aktuella Föreställningar
Kung Ladulås
I Hildegards trädgård
Drottning Kristina
Ansgars tårar
Tidigare Dramatik
Gerlögs Runa 1995
Annorlunda spelplatser
Villa Spelrum
Ateljé, trädgård
Writers retreat
Bed & Breakfast
Tre Trädgårdar
Författarskap
Artiklar
Dikter
Bokmanus
Kroppen Ditt Instrument
Aktuella Kurser
Röst- och framträdandeteknik
Kurs i zenmeditation
Föreläsning om stroke
Plats i kyrkorummet
Nordamerikanska indianer
Sånger, dikter, myter
Mina artiklar
Bildkonst
Utställning i New York
Mina teckningar och målningar
Återblickar
Bondgården, barndom
Kuriosa
Kontakt

Introduktion


Jag ser fram emot att få förmedla till andra de kunskaper 
och erfarenheter som varit mig själv till så stor hjälp när
 jag blivit ställd inför svåra livssituationer och 
yrkesmässiga utmaningar.

Mina kurser är en naturlig följd av min professionella 
verksamhet som skådespelare, sångare och regissör. 
Det sceniska arbetet kräver en ständig utveckling och träning av kropp, röst och fysiska uttrycksmedel. 

Jag har också haft turen att bli undervisad av fantastiskt kunniga och bra lärare- både på Teaterhögskolan i 
Göteborg och privat.

Av detta har jag genom åren utarbetat ett koncept, ”Kroppen ditt instrument” och ”Plats på scen”, som visat 
sig vara av intresse och till stor hjälp för många olika 
slags människor. Mina elever vill utveckla och lära känna 
sig själv, sin andning, röst och uttrycksförmåga. 
Kort sagt, hur man hanterar sig själv effektivt och kommunikativt i olika situationer.

En del är professionella artister, andra vill bli det. Många har krävande yrken och måste kommunicera med och leda andra. Det kan vara sjukvårdspersonal och läkare, lärare och journalister, företagsledare och säljare. Människor som framträder i kyrkor och församlingar har deltagit i min kurs ”Plats i kyrkorummet”. Det finns också de som vill kommunicera bättre i vardagen, sjunga bättre i körer, komma till sin rätt i olika sociala sammanhang och på jobbet. 

Alltfler vill råda bot på spänningar som är en följd av prestationsångest, kriser och stress.

Eftersom jag själv drabbades av en stroke för 20 år sedan har jag gjort ett program ”I era händer”.
Där beskriver jag hur det är att vara ett hjälplöst ”paket”. Det sker med hjälp av egna teckningar, texter och musik. Detta har jag under åren framfört för många strokedrabbade och deras anhöriga. Men även de som arbetar inom sjukvården har visat stort intresse, inte minst för min föreläsning ”Vägen tillbaka”.

Min egen väg tillbaka har väsentligt underlättats av mina kunskaper om andning, kroppskännedom och zenmeditation.